Visual Methodologies

Visual Methodologies bestudeert onder meer de rol van beeld in de digitale cultuur. Welke beelden worden op social media gedeeld rond belangrijke maatschappelijke onderwerpen? Hoe verschillen die onderling? En hoe kunnen we met visualisaties online en op locatie verschillende doelgroepen betrekken bij een maatschappelijk debat?

Voor het lectoraat zijn visualisaties dus niet het visuele sluitstuk van een project, maar een belangrijke stap in het onderzoeksproces. Een stap die inzicht kan bieden in de complexiteit van een kwestie, een discussie kan faciliteren met een bepaalde doelgroep of kan informeren bij het nemen van beslissingen.

Visual Methodologies