Voeding, Leefstijl en Bewegen

Steeds meer mensen kampen met overgewicht en/of ontwikkelen chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, longaandoeningen en chronische pijn. Anderen moeten hun leven opnieuw inrichten vanwege een ziekte of ingreep, zoals na een beroerte, de diagnose kanker of na een amputatie van been of arm.

In alle gevallen zal een vitale leefstijl kunnen bijdragen aan het vergroten van de veerkracht (algemene, selectieve en geĆÆndiceerde preventie). Tal van positieve effecten worden immers beoogd met een gezonde actieve leefstijl, zoals een betere gezondheid, minder zorgkosten en beter zelfstandig functioneren.

Een gezonde, actieve leefstijl is in de huidige samenleving voor veel mensen echter moeilijk te realiseren, terwijl de kanteling in de gezondheidszorg er juist om vraagt dat burgers (meer) verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid.

Het lectoraat richt zich op de vraag hoe mensen met beperkingen of chronische aandoeningen door middel van gepersonaliseerde (leefstijl)interventies duurzaam aangezet kunnen worden tot een vitale leefstijl.

Voeding, Leefstijl en Bewegen