Zorg & Innovatie in de Psychiatrie

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden Hogeschool wil de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening verbeteren. De vraag naar innovatie en effectieve hulp wordt steeds groter, en ook de beperkte zorgbudgetten vragen om vernieuwing van de hulpverlening. De belangrijkste aandachtspunten binnen het lectoraat zijn:

Het voortijdig detecteren van mensen met een verhoogd risico om een ernstige psychiatrische aandoening te ontwikkelen.
Het aanbieden van herstel-ondersteunende zorg en zelfmanagement. Dit laatste onderwerp vereist ook andere competenties van professionals in de psychiatrische zorgverlening.

Zorg & Innovatie in de Psychiatrie